Huisregels

Introductie

We doen er alles aan om van De Werfkelder een aangename en veilige ruimte te maken voor iedereen. Dit is een belangrijke verantwoordelijkheid voor onze medewerkers, die er zijn om dit te realiseren, dus volg hun instructies te allen tijde op.

Wij verwachten van onze bezoekers een open, positieve en tolerante houding ten opzichte van anderen, ongeacht hun afkomst, cultuur, geslacht, seksuele geaardheid, religie en leeftijd. De Werfkelder heeft unisex toiletten.

Wij verwachten dat bezoekers meewerken aan een veilige clubruimte voor iedereen, zowel fysiek als sociaal. Als jij of iemand anders zich onveilig of ongemakkelijk voelt door iets wat zich in de club afspeelt, meld dit dan onmiddellijk aan onze medewerkers zodat we het probleem kunnen oplossen.

De Werfkelder is een plek waar kunstenaars hun werk tentoonstellen. Het is daarom belangrijk dat dit het hoofddoel is van je bezoek.

Om de sfeer in de club te verbeteren zien we het liefst zo min mogelijk telefoons op de dansvloer. Het gebruik van je telefoon, ook om te filmen/fotograferen, kan storend zijn voor andere bezoekers en artiesten en inbreuk maken op de beleving van anderen.

Tickets gekocht in de voorverkoop garanderen geen toegang, dus wees je bewust van onze huisregels.

Denk bij het verlaten van De Werfkelder aan onze buren en vertrek zo stil mogelijk. Bedankt!

De Werfkelder is aangesloten bij “Panel Deurbeleid”. Indien je bent geweigerd of uitgezet en vindt dat dit niet in overeenstemming is met onze huisregels kun je een klacht indienen bij het panel via: www.paneldeurbeleidutrecht.nl of via 030 232 86 66.

Huisregels

Om ervoor te zorgen dat De Werfkelder een plezierige en veilige ruimte is voor iedereen gelden de volgende huisregels. Wie deze regels overtreedt, wordt de toegang ontzegd of zonder terugbetaling uit de club verwijderd.

 • Zorg voor een open, tolerante en positieve houding ten opzichte van andere bezoekers en medewerkers. Agressief, racistisch, homofoob, gewelddadig en/of ander storend gedrag wordt niet getolereerd.
 • Wees je bewust van het programma van de avond.
 • Geen overdreven formele kleding of voetbalshirts.
 • Groepen van 4+ zijn niet toegestaan.
 • Iedereen die zichtbaar onder invloed is van alcohol en/of drugs wordt de toegang ontzegd of uit de club verwijderd.
 • Het bezit en/of gebruik van wapens en/of drugs is verboden. We hanteren een zero-tolerance beleid. Bij overtreding wordt de politie ingeschakeld.
 • Eten en drinken, elke vorm van vloeistof, (permanent) markers en glowsticks, vingerlampjes en andere lichtgevende voorwerpen zijn verboden en worden in beslag genomen.
 • Bij het betreden van De Werfkelder stem je ermee in dat je gefouilleerd kunt worden.
 • Roken en vapen in BASIS is verboden. In Nederland geldt een algeheel rookverbod. Overtreding leidt tot directe uitzetting en een eventuele boete die op de dader wordt verhaald.
 • Bezoekers moeten minimaal 18 jaar oud zijn en zich bij binnenkomst legitimeren. Geen legitimatie, geen toegang.
 • Zodra je de club hebt verlaten is het niet mogelijk opnieuw naar binnen te komen.
 • De Werfkelder is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van eigendommen die in een gehuurde kluis zijn opgeborgen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het goed afsluiten van je gehuurde kluis en de inhoud ervan.
 • Voor de veiligheid van iedereen is De Werfkelder uitgerust met videocamera’s. Door De Werfkelder te betreden stem je ermee in dat je opgenomen kunt worden. Opnames worden op verzoek aan de politie verstrekt.